• Projektidekirjutamine ja raamatupidamine

    Euroopa Liidu toetusmeetmetesse esitatavate projektide terviklahendus ning igapäevane raamatupidamise korraldamine.

  • 1
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Uudised

Valminud on PRIA jaanuarikuu infokiri

Hea klient!

Infokirjast leiate järgnevad teemad:

Mis oli ja mis tuleb
Taotlusvoorudest 2014. aastal

Keskkonnatoetuste määramine-maksmine

Määratud ja makstud toetused

Detsembris määratud toetused

Miks nii palju bioenergia edendamise investeeringutoetuse taotlusi rahuldamata jäi?

Pane tähele!

Investeeringute elluviimise ja kuludokumentide esitamise tähtajad

Iga-aastane lammaste ja kitsede inventuur

Teadmiseks

Valmistume käesoleva aasta pindalatoetuste taotlemiseks

Millega arvestada vaide esitamisel

Perioodist 2014-2020

Tähtsamad uued õigusaktid EL ühises põllumajanduspoliitikas

Mida toob toetuste osas üleminekuaasta 2014

Infokiri asub aadressil

http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___jaanuar_2014

Head lugemist!

 

Lugupeetud ettevõtjad

EVEA tähistab tänavu oma 25ndat aastapäeva ning seoses sellega alustab traditsiooni ning tunnustab tublisid ettevõtjaid ning kuulutab välja ettevõtluse aastaauhindade konkursi „Eesti Ettevõtlik Vaim“.

Täpsema info auhinna kategooriate kriteeriumitest leiate EVEA kodulehelt (www.evea.ee).

Lisainformatsioon

EVEA logo

Arenguprojektid OÜ on EVEA liige
www.evea.ee - EVEA on Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon, kes on 25. aastat olnud ettevõtjate teenistuses ja vankumatult seisnud Eesti ettevõtluskeskkonna edendamise eest.

www.krediidiinfo.ee - Ettevõtete maksuvõlad ja registreeringud, krediidireitingu päringud
ariregister.rik.ee - Päringud äriühingute registreeringute ja menetluste kohta (B-kaarti andmete ja lihtkannete päringud)
www.stat.ee - Statistilised andmekogud piirkonniti ja tegevusalade järgi
www.pria.ee - Toetusmeetmete määrused, juhendid, vajalikud blanketid
www.inforegister.ee - Informatsioon äriühingute kohta
www.emta.ee - Informatsioon riigi maksukorralduse ja maksude kohta
www.struktuurifondid.ee - Riigi Infosüsteemi Amet- informatsioon struktuuritoetuste meetmete kohta
www.eas.ee - Alustava ettevõtte käivitamiseks ja tegutseva ettevõtte arendamiseks vajalike dokumentide näidised, toetusvõimalused
www.rup.ee - Raamatupidamise-ja maksualane informatsioon, teemakohased selgitavad artiklid ja informatsioon seadusemuudatustest
www.voruleader.ee, www.piiriveere.ee, www.partnerluskogu.ee - LEADER meetme info Võru-ja Põlvamaal

visioon-ikoon

Visioon

Professionaalne panus läbi tõsise töö ja enesetäiustamise, avatuse ning koostöö Eesti ääreala, Võrumaa strateegiliste probleemide lahendamisel ja arengu kindlustamisel.

missioon-ikoon

Missioon

Pakkuda kliendile võimalikult laia ja paindlikku teenustepaketti, mis tagaks kliendi täieliku vajaduse rahuldamise projekti- ja äriplaani kirjutamise, raamatupidamisteenuse osutamise ning finantsalaste nõustamisteenuste kaudu.

slogan-ikoon

Slogan

Üheskoos kaugemale!

 

OÜ Arenguprojektid

aadressVerijärve küla, Võru vald 65541, Võru Maakond
telefon+372 5164476
emailinfo@arenguprojektid.ee ja liinavahi@gmail.com

noteRegistrikood : 12536237
noteKMKR: EE101663757

Tutvustus

Tegevusalaks on äriplaanide ja toetusprojektide kirjutamine, raamatupidamisteenuse osutamine ning finants- ja maksualane nõustamisteenuse pakkumine. Ettevõtte asutaja omab finantsalast kõrgharidust ja projektijuhi III taseme kutsekvalifikatsiooni ning on läbinud rohkelt erialaseid täiendkoolitusi. Teoreetilisi teadmisi toetab pikaajaline töökogemus raamatupidamise ja finantsarvestuse, projektide nõustamise ning hindamise alal.

Liina Vähi