Valminud on PRIA aprillikuu infokiri!


Infokirjast leiate järgnevad teemad:
Mis oli ja mis tuleb
  Eritoetus seakasvatajatele
  Pindalatoetuste taotlusvoorust ja uutest põllumassiivide kaartidest
  NB! Natura 2000 metsa taotluste vastuvõtmine toimub tänavu varem
  Mida jälgida koolitustoetuse (MAK meede 1.1) taotlemisel
Lõppenud taotlusvoorud
  Piimasektori eritoetus
Määratud toetused
Pane tähele!
  Keskkonnatoetuste taotlusvoorust
e-PRIA uudised
  Natura 2000 metsa hooldamise toetust saab taotleda e-PRIA kaudu
  Kehtivate kohustuste andmeid saab näha e-PRIAst
  e-PRIAs on võimalik eeltäita oma pindalatoetuste taotlust
Teadmiseks
  Toetusõigusi saab üle anda ja pärida
  LEADER jätkub ka uuel rahastusperioodil
Infokiri asub aadressil
http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___aprill_2014
Head lugemist!

Valminud on PRIA jaanuarikuu infokiri

Hea klient!

Infokirjast leiate järgnevad teemad:

Mis oli ja mis tuleb
Taotlusvoorudest 2014. aastal

Keskkonnatoetuste määramine-maksmine

Määratud ja makstud toetused

Detsembris määratud toetused

Miks nii palju bioenergia edendamise investeeringutoetuse taotlusi rahuldamata jäi?

Pane tähele!

Investeeringute elluviimise ja kuludokumentide esitamise tähtajad

Iga-aastane lammaste ja kitsede inventuur

Teadmiseks

Valmistume käesoleva aasta pindalatoetuste taotlemiseks

Millega arvestada vaide esitamisel

Perioodist 2014-2020

Tähtsamad uued õigusaktid EL ühises põllumajanduspoliitikas

Mida toob toetuste osas üleminekuaasta 2014

Infokiri asub aadressil

http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___jaanuar_2014

Head lugemist!

 

Lugupeetud ettevõtjad

EVEA tähistab tänavu oma 25ndat aastapäeva ning seoses sellega alustab traditsiooni ning tunnustab tublisid ettevõtjaid ning kuulutab välja ettevõtluse aastaauhindade konkursi „Eesti Ettevõtlik Vaim“.

Täpsema info auhinna kategooriate kriteeriumitest leiate EVEA kodulehelt (www.evea.ee).

Ettevõtlusfoorum 05.12.2013

EVEA korraldab Rakvere Aqua Konverentsikeskuses 05.12.2013  kõrgetasemelise  üleeestilise Ettevõtlusfoorumi,  kus arutusele tulevad
kolm olulist teemat:
  ETTEVÕTLUSKESKKOND
  MAKSUD
  ÕIGUSRUUM
Täpsem info EVEA kodulehel www.evea.ee

Lisainformatsioon

EVEA logo

Arenguprojektid OÜ on EVEA liige
www.evea.ee - EVEA on Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon, kes on 25. aastat olnud ettevõtjate teenistuses ja vankumatult seisnud Eesti ettevõtluskeskkonna edendamise eest.

www.krediidiinfo.ee - Ettevõtete maksuvõlad ja registreeringud, krediidireitingu päringud
ariregister.rik.ee - Päringud äriühingute registreeringute ja menetluste kohta (B-kaarti andmete ja lihtkannete päringud)
www.stat.ee - Statistilised andmekogud piirkonniti ja tegevusalade järgi
www.pria.ee - Toetusmeetmete määrused, juhendid, vajalikud blanketid
www.inforegister.ee - Informatsioon äriühingute kohta
www.emta.ee - Informatsioon riigi maksukorralduse ja maksude kohta
www.struktuurifondid.ee - Riigi Infosüsteemi Amet- informatsioon struktuuritoetuste meetmete kohta
www.eas.ee - Alustava ettevõtte käivitamiseks ja tegutseva ettevõtte arendamiseks vajalike dokumentide näidised, toetusvõimalused
www.rup.ee - Raamatupidamise-ja maksualane informatsioon, teemakohased selgitavad artiklid ja informatsioon seadusemuudatustest
www.voruleader.ee, www.piiriveere.ee, www.partnerluskogu.ee - LEADER meetme info Võru-ja Põlvamaal