Valminud on PRIA aprillikuu infokiri!


Infokirjast leiate järgnevad teemad:
Mis oli ja mis tuleb
  Eritoetus seakasvatajatele
  Pindalatoetuste taotlusvoorust ja uutest põllumassiivide kaartidest
  NB! Natura 2000 metsa taotluste vastuvõtmine toimub tänavu varem
  Mida jälgida koolitustoetuse (MAK meede 1.1) taotlemisel
Lõppenud taotlusvoorud
  Piimasektori eritoetus
Määratud toetused
Pane tähele!
  Keskkonnatoetuste taotlusvoorust
e-PRIA uudised
  Natura 2000 metsa hooldamise toetust saab taotleda e-PRIA kaudu
  Kehtivate kohustuste andmeid saab näha e-PRIAst
  e-PRIAs on võimalik eeltäita oma pindalatoetuste taotlust
Teadmiseks
  Toetusõigusi saab üle anda ja pärida
  LEADER jätkub ka uuel rahastusperioodil
Infokiri asub aadressil
http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___aprill_2014
Head lugemist!

Lisainformatsioon

EVEA logo

Arenguprojektid OÜ on EVEA liige
www.evea.ee - EVEA on Eesti vanim ettevõtjate esindusorganisatsioon, kes on 25. aastat olnud ettevõtjate teenistuses ja vankumatult seisnud Eesti ettevõtluskeskkonna edendamise eest.

www.krediidiinfo.ee - Ettevõtete maksuvõlad ja registreeringud, krediidireitingu päringud
ariregister.rik.ee - Päringud äriühingute registreeringute ja menetluste kohta (B-kaarti andmete ja lihtkannete päringud)
www.stat.ee - Statistilised andmekogud piirkonniti ja tegevusalade järgi
www.pria.ee - Toetusmeetmete määrused, juhendid, vajalikud blanketid
www.inforegister.ee - Informatsioon äriühingute kohta
www.emta.ee - Informatsioon riigi maksukorralduse ja maksude kohta
www.struktuurifondid.ee - Riigi Infosüsteemi Amet- informatsioon struktuuritoetuste meetmete kohta
www.eas.ee - Alustava ettevõtte käivitamiseks ja tegutseva ettevõtte arendamiseks vajalike dokumentide näidised, toetusvõimalused
www.rup.ee - Raamatupidamise-ja maksualane informatsioon, teemakohased selgitavad artiklid ja informatsioon seadusemuudatustest
www.voruleader.ee, www.piiriveere.ee, www.partnerluskogu.ee - LEADER meetme info Võru-ja Põlvamaal